Помощен центърПомощ
контакт
За да можем да осъществим контакт с Вас се нуждаем от Вашия телефонен номер и имейл адрес
Когато изпратите въведените във формуляра за контакт данни чрез кликване върху следващия бутон, декларирате, че сте съгласни с това Вашите данни да бъдат използвани от нас за отговаряне на Вашето запитване, респ. за осъществяване на контакт. Препредаване на трети лица по принцип не се извършва, освен ако валидните предписания за защита на данните не оправдават такова прехвърляне или ако не сме задължени да направим това съгласно закона. Вие можете по всяко време да оттеглите даденото съгласие с действие за в бъдеще време. В случай на оттегляне на съгласието Вашите данни незабавно ще бъдат изтрити. Вашите данни също ще бъдат изтрити, след като сме обработили Вашето запитване или целта на запаметяването е отпаднала. Вие можете по всяко време да се информирате за Вашите запаметени лични данни. Допълнителна информация за защитата на данни можете да намерите също в декларацията за защита на данните на този уеб сайт.

*Моля, попълнете тези полета

AUVESTA Edelmetalle AG
Industriestraße 4
D-83607 Holzkirchen
Mo - Do 9 - 17 Uhr
Fr 9 - 15 Uhr
+49 80 24 474 1144
+49 80 24 474 1146
service@auvesta.com